Entradas

Mostrando entradas de agosto, 2017

SOFÍA COPPOLA: CANDO O DESEXO SUBSTITÚE AO MEDO.

Imagen
Imaxe: American Zoetrope
                                           -If you could have anything in the world, what would it be?                                            -To be taken for away from here.                                              (A sedución, Sofía Coppola)
"Cualquiera querría echarse a dormir en esa cama. La blancura de los cojines y de las sábanas hace juego con las cortinas y hasta con la luz que entra por la ventana. Hay una luz entreverada, hay una atmósfera de ensueño que lo envuelve todo y que nos hace sentir un poco confusos ante tanta quietud estudiada.
Todas las conversaciones importantes ocurren entre esas cuatro paredes, a la luz de esa ventana y sobre esas mismas sábanas. A veces no hay palabras, sino caricias y silencios.
Hay otra habitación, un comedor, donde la luz es mucho más tenue. Los candelabros iluminan ambos lados de la mesa donde, a la hora de la cena, ningún gesto pasa desapercibido: ni que la joven Amy lleva esa noche un vestido …

HABILIDADES E DESTREZAS SOCIO-COMUNICATIVAS PARA A BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPREGO

Imagen
PROGRAMA "XÉNERO E VULNERABILIDADE". CONCELLO DE SILLEDA
HABILIDADES E DESTREZAS SOCIOCOMUNICATIVAS PARA A BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPREGO
Plan de formación dirixido ao colectivo de mulleres en situación de vulnerabilidade, coa finalidade de maximizar as súas competencias socio-comunicativas básicas: habilidades sociais e de comunicación, xestión de emocións e o seu adestramento nas habilidades e destrezas que permitan levar a cabo unha procura de emprego activa e eficaz, así como o desenvolvemento das competencias sociais e emocionais necesarias para alcanzar a plenitude e o benestar.

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA CA DE GALICIA. SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE. COFINANCIADA POLO FONDO SOCIAL EUROPEO. 2017 E 2018.

Imagen
RESOLUCIÓN DO 7 DE AGOSTO DE 2017, DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA CA DE GALICIA, COFINANCIADA POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA OS ANOS 2017 E 2018.
 ENTIDADES BENEFICIARIAS
Entidades sen ánimo de lucro que cumpran as obrigas e requisitos exixidos nesta resolución e, de xeito particular, deben cumprir os seguintes requisitos:
a) Carecer de ánimo de lucro. b) Ter o seu domicilio social en Galicia ou delegación na Comunidade Autónoma. c) Non  atoparse en ningunha das situacións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A acreditación de non estare incursas nas ditas circunstancias realizarase mediante declaración responsable da persoa representante da entidade. d) Cumprir os requisitos e condicións establ…

ELAS DIXERON

Imagen
10 de agosto de 1913. "A mi ilustre amigo Juan Ramón Jiménez, en muestra de honda gratitud, por haberle visto y oído reír en la memorable fecha del día 10 de agosto de 1913". Zenobia Camprubí. Os dous casaríanse o 2 de marzo de 1916.