Entradas

Mostrando entradas de julio, 2016

AXUDAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES 2016

Imagen
RESOLUCIÓN DO 14 DE XULLO DE 2016, DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES. 2016.
a) LIÑA 1: Consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar gastos correntes que orixine o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e as súas federacións.
b) LIÑA 2: Promoción de actuacións e actividades singularizadas en materia de igualdade, relativas á sensibilización e concienzación social, información ou formación en materia de igualdade e de prevención da violencia de xénero, ou dirixidas a potenciar e facilitar a mellora da calidade de vida e a participación dsa mulleres en todos os ámbitos.
Cada asociación ou federación só poderá presentar solicitude de axuda para unha das liñas previstas no número 1 anterior.
Beneficiarias
Asociacións de mulleres e federacións constituídas por estas, sen ánimo de lucro, que cumpran os requisitos, condicións e obrigas previst…

O PELO DE HILLARY

Imagen
"Las aguas del río Potomac vuelven a su cauce. Ahora que el FBI recomienda no presentar cargos contra Hillary Clinton por emplear su correo personal para asuntos de la diplomacia estadounidense, sus detractores más simples pueden centrarse en los temas relevantes. Su pelo y su ropa. A muchos republicanos a los que le parecía perfectamente natural que la dinastía Bush coleccionara presidencias les escandalizan los intentos de la señora Clinton. A ciertos demócratas a los que les resultaba escandaloso que un negro hubiera tardado tanto en llegar a la Casa Blanca no les extraña el déficit femenino en el Despacho Oval. Kathleen Kennedy Townsend escribe en The New York Times un artículo en el que explica por qué su tía, Eunice Kennedy Shriver, no entró en la carrera presidencial como hicieron tres de sus hermanos, todos hombres. Se veía como algo imposible. Dice que, en la siguiente generación del clan de los Kennedy, ella fue la única mujer que optó a cargos electos. Sus asesores la…

AXUDAS ECONÓMICAS ÁS FAMILIAS NUMEROSAS DE GALICIA PARA ESTADÍAS DE FIN DE SEMANA NAS ESTACIÓNS DE MONTAÑA

Imagen
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. ORDE DO 17 DE XUÑO DE 2016 POLA QUE SE CONVOCA O PROCEDEMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS ÁS FAMILIAS NUMEROSAS DE GALICIA PARA ESTADÍAS DE FIN DE SEMANA NAS ESTACIÓNS DE MONTAÑA SITUADAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA PARA O ANO 2016.
Tipo de axuda
As axudas convocadas teñen como finalidade sufragar parte dos gastos das ditas estadías e consisten nunha subvención de 35 euros por persoa e estadía de fin de semana para os e nenas de 12 anos ou mási e adultos, e de 37,5 euros para os menores de 12 anos.
Persoas beneficiarias
Poderán ser beneficiarias destas axudas as familias numerosas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
Requisitos das persoas beneficiarias
1. Que a persoa solicitante forme parte dunha unidade familiar considerada como numerosa. 2. Residir na Comunidade Autónoma de Galicia. 3. Que o título de familia numerosa estea en vigor na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. 4. Que a renda per cápita da unid…

PROGRAMA EMEGA PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO EN GALICIA 2016

Imagen
RESOLUCIÓN DO 15 DE XUÑO DE 2016, DA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DO PROGRAMA EMEGA PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO EN GALICIA, COFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2014-2020, E SE PROCEDE A SÚA CONVOCATORIA NO ANO 2016.
Obxecto
O programa Emega comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituidas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como para ter acceso a servizos específicos de acompañamento, asesoramento e titorización co obxecto de facilitar  a implantación e a consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres.
Co dito fin, o programa comprende as seguintes liñas e axudas complementarias:
a) Liña Emprende: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en marcha de nova…

CON QUE SOÑAN @S MOZ@S?

Imagen