Entradas

SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE. AXUDAS PARA A PREVENCIÓN E O TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE XÉNERO . 2020

Imagen
1. AXUDAS DIRIXIDAS A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO QUE RESIDAN NA CA DE GALICIA E ACREDITEN INSUFICIENCIA DE RECURSOS E UNHAS ESPECIAIS DIFICULTADES PARA OBTER UN EMPREGO -AXUDA ESTABLECIDA NO ARTIGO 27 DA LEI ORGÁNICA 1/2004, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.
1.1. O importe desta axuda será, con carácter xeral, equivalente ao do SEIS MESES do subsidio por desemprego vixente.
1.2. O importe desta axuda será equivalente a DOCE MESES de subsidio por desemprego nos seguintes casos:
a) Cando a vítima tivese a cargo un familiar ou menor acollido/a. b) Cando a vítima, sen responsabilidades familiares, teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
1.3 .O importe desta axuda será equivalente a DEZAOITO MESES de subsidio por desemprego nos seguintes casos:
a) Cando a vítima tivese a cargo dous ou máis familiares ou menores acollidos/as, ou un familiar e un menor acollido/a. b) Cando a vítima teña ao seu cargo un familiar ou menor acollid…

PUNTO MORADO. FESTA DA EMPANADA 2019

Imagen

NON É NON.

Imagen
No marco do novo Programa de sensibilización, información e difusión sobre Igualdade e Prevención de violencia contra as mulleres da Xunta de Galicia, financiado co fondo finalista procedente das medidas previstas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, o concello de Silleda pon en marcha novamente este ano a campaña "NON É NON", coa finalidade de sensibilizar á cidadanía contra as agresións sexuais e o acoso ás mulleres durante as festas locais, para que mulleres e homes difruten das celebracións  en condicións de igualdade.

SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE. PROGRAMA DE AXUDAS PARA A CONCESIÓN DAS ESTADÍAS DE TEMPO LIBRE PARA MULLERES SOAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES NON COMPARTIDAS

Imagen
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA. RESOLUCIÓN DO 12 DE MARZO DE 2019, DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, POLA QUE SE REGULA E SE CONVOCA PARA O ANO 2019 O PROGRAMA DE AXUDAS  PARA A CONCESIÓN DAS ESTADÍAS DE TEMPO LIBRE PARA MULLERES SOAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES NON COMPARTIDAS.
OBXECTO E FINALIDADE
O obxecto desta resolución é establecer as bases que rexerán a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de estadías de tempo libre para mulleres soas, preferentemente vítimas de violencia de xénero, con responsabilidades familiares non compartidas.
A súa finalidade é facilitarlles ás mulleres, preferentemente vítimas de violencia de xénero, que teñan fillas ou fillos menores e/ou menores en acollida, exclusivamente ao seu cargo, un espazo e un tempo desligado da súa situación habitual e no cal poidan intercambiar experiencias a través da convivencia nun espazo de lecer, reforzando o seu vínculo materno-filial nun ambiente de seguridade, respecto e bo trato como mod…

MARCHA FEMINISTA #8M

Imagen

CICLO DE CORTOS DIRIXIDOS POR MULLERES #8M

Imagen
CICLO DE CORTOS DIRIXIDOS POR MULLERES 8M AUDITORIO CADA DA CULTURA DO CONCELLO DE SILLEDA 18:30 HORAS

SECCIÓN TEMÁTICA DE IGUALDADE DE XÉNERO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO CONCELLO DE SILLEDA. PRESENTACIÓN.

Imagen
Presentación da  nova Sección Temática de Igualdade de Xénero na Biblioteca Municipal

Data  e hora 8 de marzo 17:00 horas
Lugar            Biblioteca Municipal do concello de Silleda

A  sección temática  de Igualdade de Xénero na Biblioteca Municipal,  impulsada polo Departamento de Igualdade do concello de Silleda, nace coa finalidade primordial de dar a coñecer as obras do feminismo, rescatar o legado literario das mulleres, celebrar a diversidade e divulgar unha cultura non sexista. Tod@s xunt@s, as mulleres e homes non patriarcais, seremos capaces de continuar esta aventura sen fin, de liberdade femenina e feminista.