Entradas

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL DIRIXIDOS A PERSOAS EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, PREFERENTEMENTE INMIGRANTES, E/OU VÍTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS CON FINS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL E/OU LABORAL, NA CA DE GALICIA. SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

Imagen
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL DIRIXIDOS A PERSOAS EN SITUACIÓN  DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, PREFERENTEMENTE INMIGRANTES, E/OU VÍTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS CON FINS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL E/OU LABORAL, NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. 
SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE
OBXECTO Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e convocar para o ano 2019 as subvencións ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, coa finalidade de apoiar a recuperación e a integración social e laboral destas persoas.
ENTIDADES BENEFICIARIAS
Poderán ser destinatarias das subvencións para o desenvolvemento das actuacións reguladas nesta…

SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE. PRESTACIÓN PERIÓDICA PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

Imagen
RESOLUCIÓN DO 17 DE DECEMBRO DE 2018, DA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE, POLA QUE SE APROBAN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DA PRESTACIÓN PERIÓDICA PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO.
Requisitos das solicitantes a) Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor ou, no caso  de vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación.
Para os efectos desta axuda tamén terán a consideración  de vítimas de violencia de xénero as mulleres que padeceran violencia vicaria ou violencia por "interpósita persoa", con resultado de morte.
b) Ter cesado a convivencia co agresor, ou coa persoa que mantiver sobre ela unha relación de dominación,  no intervalo temporal que comprende os doce meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
No caso de violencia vicaria ou violenci…

"DESAPARECEDORES"

Imagen
"Las personas no desaparecen solas, lo hacen porque otras las hacen desaparecer: esas otras son los desaparecedores. Y cuando hay circunstancias y elementos que llevan a que esas personas hagan desaparecer a otras es porque hay factores desaparecedoratrices.
El machismo, esa construcción jerarquizada de poder de los hombres levantada sobre las referencias masculinas, lleva al uso de la violencia como una forma habitual de resolver los conflictos, y a los conflictos como una manera de abordar la realidad para a través de ellos obtener ventajas por medio del recurso a sus instrumentos de poder, entre los cuales está la violencia. Como pueden ver, el mecanismo es sencillo y todo encaja dentro de él.
Por lo tanto, los hombres bajo su modelo de sociedad y convivencia utilizan la violencia como una herramienta más para obtener y mantener los privilegios que se han otorgado a sí mismos a través de la cultura. Y utilizan esa violencia contra otros hombres como una vía instrumental con l…

25 DE NOVEMBRO

Imagen

"O MITO DO AMOR ROMÁNTICO"

Imagen
“O MITO DO AMOR ROMÁNTICO”
26 DE NOVEMBRO
17:00 Horas
Casa da Xuventude do concello de Silleda.

MARíA HESSE, unha das ilustradoras máis relevantes do momento, fiel ás súas influencias e ideais claramente feministas, deu forma a un universo propio que conseguiu un altofalante en publicacións como Jot Down, Maasai Magazine, Fashion&Art, Público, Kireii ou Glamour, e que, ademáis, materializouse en libros que, como satélites, viran ao redor do universo femenino: Frida Kahlo. Una biografía (Lumen, 2016), Orgullo y Prejuicio (Alfaguara, 2017), Mujercitas (Alfaguara, 2018).

MARTINA GONZÁLEZ VEIGA: Licenciada en Psicoloxía, Máster en Sexología, Terapia Sexual e de Parella, fundadora e Directora do Centro de Sexoloxía Con mucho gusto!. 

ANA TORRES JACK: Licenciada en Psicoloxía, Máster en Medios de Comunicación, Orientadora Educativa e Socia Fundadora de APOEGAL (Asociación Profesional de Orientadores Educativos de Galicia). Escribe desde 1997 na Voz da Escola e é autora do l…

O MITO DO AMOR ROMÁNTICO

Imagen

#SILLEDAENNEGRO

Imagen