Entradas

Mostrando entradas de mayo, 2010

FUMANDO ESPERO

Imagen
Fumando Espero
por Mario Vargas Llosa
Un jurado de Miami ha condenado a cinco empresas tabacaleras a indemnizar, a medio millón de fumadores físicamente perjudicados por los cigarrillos, con la astronómica suma de 145 mil millones de dólares.
El tribunal había decidido antes, que aquellas empresas delinquieron ocultando información sobre los perjuicios del tabaco y utilizando en la producción de cigarrillos sustancias que aumentaban la adicción. Aunque, desde que dejé de fumar, hace treinta años, detesto el cigarrillo y a sus fabricantes, la sentencia no me ha alegrado tanto como a otros ex fumadores, por razones que me gustaría tratar de explicar.
Empecé a fumar cuando tenía siete u ocho años de edad, en Cochamba. Con mis primas Nancy y Gladys invertimos nuestras propinas en una cajetilla de Viceroys y nos la fumamos entera, bajo el árbol del jardín, en la casa de Ladislao Cabrera. Gladys y yo sobrevivimos, pero la flaca Nancy tuvo vómitos sobrecogedores y los abuelos debieron llamar al…

SACA LA TARJETA ROJA CONTRA EL MALTRATO.

FOMENTO DO ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES

RESOLUCIÓN DE 18 DE MAIO DE 2010, DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, POLA QUE SE REGULAN AS BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO(DIARIO OFICIAL DE GALICIA, Nº 96, LUNS 24 de MAIO DE 2010)


OBXECTO


Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria de axudas económicas en favor das asociacións de mulleres e federacións constituídas por estas, con destino a gastos correntes derivados do seu mantemento e funcionamento durante o ano 2010.


ENTIDADES BENEFICIARIAS

As axudas poderán ser solicitadas polas asociacións de mulleres e federacións constituídas por estas domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia, sen ánimo de lucro, legalmente constituídas ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, e inscritas no Rexistro Unico de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais, nás áeras de actuación da muller ou de igualdade.

Os fins e obxectivos das asociacións e das…

RESOLUCIÓN DO 18 DE MAIO DE 2010, DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

CONVOCATORIA PARA O ANO 2010 DAS AXUDAS ESTABLECIDAS NO ARTIGO 27 DA LEI ORGÁNICA 1/2004, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, E NO ARTIGO 43 DA LEI 11/2007, DO 27 DE XULLO, GALEGA PARA A PREVENCIÓN E O TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE XÉNEROPrazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario O ficial de Galicia e rematará o 30 de novembro de 2010, no caso da axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e o 31 de outubro de 2010 para a indemnización recollida no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

Contía das axudas


Axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 20 de decembro


- O importe desta axuda será, con carácter xeral, equivalente ao de seis meses do subsidio …

17 DE MAIO

SE O PASADO É PASADO


Se o pasado é pasado
i o presente é o urxente
por qué inda busca a xente
aquil soño clausurado?

Vido visto ben Santiago
i esa cuestión non resolta
fago camiño de volta
camiño de volta fago.

Camiño de volta fago
volvo do cabo do mundo.
Terra sólo en ti me fundo:
é a certeza que trago.

Uxío Novoneyra

I EDICION EN GALICIA DA CARREIRA DA MULLER

Imagen
Galicia acollerá o vindeiro 23 de maio e por primeira vez, unha proba do Circuito Nacional da Carreira da Muller. Santiago de Compostela foi elixida como nova sé deste circuito, un dos eventos femininos máis importantes de Europa e que conta cunha participación media de 50.000 mulleres. A proba transcorrerá en Compostela desde as 10:00 horas polos últimos 5 quilómetros do Camiño de Santiago, co que comparte obxectivos: o fomento da solidariedade, o deporte e a saúde.
Recorrido do Monte do Gozo á Praza do Obradoiro

Monte do Gozo
Rua das Estrelas
Avda. Fernando Casas Novoa
Rua do Valiño
Rua de Fontiñas
Rua Fonte dos Concheiros
Rua dos Concheiros
Rua de San Pedro
Rua Casas Reais
Praza de Cervantes
Rua Azabachería
Arco de Palacio
Praza do Obradoiro
Rua Fonseca
Avda. de Rodrigo Padrón
Avda. Figueroa
Alameda
Na Praza do Obradoiro celebrarase unha gran festa deportiva con un festival de aerobic e un
concerto sorpresa.

ESTADÍAS DE TEMPO LIBRE PARA MULLERES SOAS CON RESPONASBILIDADES FAMILIARES NON COMPARTIDAS

ESTADÍAS DE TEMPO LIBRE PARA MULLERES SOAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES NON COMPARTIDAS


Por resolución de 7 de maio de 2010, da Secretaría Xeral da Igualdade, se convocan estadías de tempo libre para mulleres que teñan fillas ou fillos menores exclusivamente ao seu cargo, para que disfruten dun espazo e un tempo desligado da súa situación habitual e no cal poidan intercambiar experiencias a través da convivencia nun espazo de lecer.


PRAZAS


Convócanse ata un máximo de 95 prazas para mulleres con fillas e/ou fillos ao seu cargo, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

DURACIÓN

As estadías terán unha duración de entre sete e dez días, en réxime de pensión completa, preferentemente entre finais do mes de xuño e principios do mes de xullo.

CONDICIÓNS ECONÓMICAS

Os gastos de aloxamento, manutención, monitoras e transporte dende o seu concello de orixe serán gratuítos para as persoas beneficiarias, e correrán por conta da Secretaría Xeral de Igualdade e do Servizo Galego de Igualdade.

R…

ELAS DIXERON

Imagen
" No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente"
Virginia Wolf