AXUDAS PERIÓDICAS DE APOIO A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2012


RESOLUCIÓN DE 27 DE FEBREIRO DE 2012, DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, POLA QUE SE CONVOCAN PARA O ANO 2012 AS AXUDAS PERIÓDICAS DE APOIO A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

A finalidade destas axudas é proporcionarlles apoio económico ás mulleres que sofren violencia de xénero para tentar garantirlles unhas condicións suficientes de independencia económica respecto do agresor que lles posibilite dar o primeiro paso ou consolidar a ruptura dunha situación na que corren perigo.

ORZAMENTO ano 2012: 1.276.650 euros.

CONTÍA DAS AXUDAS

1. A contía que poderá acadar esta axuda establécese en función das rendas e dos ingresos da solicitante da axuda en relación co indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) para o ano 2012, de acordo coas seguintes especificacións:

1.1. Se os ingresos da solicitante son iguais ou inferiores ao IPREM vixente, e ata un máximo de doce mensualidades:

a) Con carácter xeral: 600 euros/mes.

b) Cunha/un filla/o menor a cargo ou cando a vítima teña unha discapacidade ≥ 33%: 650 euros/mes.

c) Cunha/un filla/o menor a cargo e esta/e ou a solicitante teñan unha discapacidade ≥ 33%: 700 euros/mes.

d) Con dúas ou máis fillas/os menores a cargo: 700 euros/mes.

e) Con dúas ou máis fillas/os menores a cargo e algunha ou algún deles ou a solicitante teñan unha discapacidade ≥ 33%: 800 euros/mes.

f) Cunha/un filla/o menor a cargo e esta/e ou a solicitante teñan unha discapacidade ≥ 65% ou teñan recoñecido grao de dependencia de acordo coa Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia: 800 euros/mes.

1.2. Se os ingresos da solicitante son superiores ao IPREM vixente e iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM vixente, e ata un máximo de doce mensualidades:

a) Con carácter xeral: 300 euros/mes.

b) Cunha/un filla/o menor a cargo ou cando a vítima teña unha discapacidade ≥ 33%: 350 euros/mes.

c) Cunha/un filla/o menor a cargo e esta/e ou a solicitante teñan unha discapacidade ≥ 33%: 400 euros/mes.

d) Con dúas ou máis fillas/os menores a cargo: 400 euros/mes.

e) Con dúas ou máis fillas/os menores a cargo e algunha ou algún deles ou a solicitante teñan unha discapacidade ≥ 33%: 500 euros/mes.

f) Cunha/un filla/o menor a cargo e esta/e ou a solicitante teñan unha discapacidade ≥ 65% ou teñan recoñecido grao de dependencia de acordo coa Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia: 500 euros/mes.Comentarios

Entradas populares de este blog

CARAPUCHIÑA VERMELLA (Versión políticamente correcta)

A MULLER RURAL GALEGA: UN RELATO DE 1890

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19 EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS