"COEDUCAMOS"


“COEDUCAMOS”
Dentro das iniciativas promovidas polo Concello de Silleda para a promoción da igualdade entre homes e mulleres, a Concellería de Benestar Social e Igualdade  pon en marcha o PROGRAMA “COEDUCAMOS”, adicado a afianzar no ensino e na familia os valores e prácticas coeducativas.
O programa consta de tres tipos de actuacións:
1.       “Iguais ou diferentes?” Obradoiro de coeducación destinado ás/ós alumnas/os da ESO.
2.       “Os saberes diarios” Obradoiro de corresponsabilidade dirixido a nenos e nenas de primaria
3.       "Obradoiros de cociña para nenas/os e adolescentes".


“IGUAIS OU DIFERENTES? Trátase dunha actuación baseada na liberdade persoal e que propugna valores como a ética do consentimento, a autonomía emocional, a igualdade entre os sexos, a riqueza da diversidade e a responsabilidade compartida. O noso reto é traballar tres aspectos fundamentais: autoestima, coeducación e prevención de conductas violentas.
A acción desenvolverase no ámbito da comunidade educativa, concretamente no IES PINTOR COLMEIRO e no COLEXIO MARÍA INMACULADA, baixo a supervisión do Centro de Información ás Mulleres de Silleda, contándose con persoal con especialización acreditada para impartir cada unha das sesións

        COLEXIO MARÍA INMACULADA

       SESIÓN PRIMEIRA COMÚN A PRIMEIRO E SEGUNDO DA ESO
       “AUTOCOÑECEMENTO E AUTOESTIMA. QUÉROME?”
       MARTES 16 OUTUBRO 15:00 HORAS
       CHELO CAJIDE. DIRECTORA E PSICÓLOGA CIM TEO
  SEGUNDA SESIÓN PRIMEIRO DA ESO
      “DIFERENCIAS SEXO-XÉNERO: QUEN SON?”
      SEMANA 22-28 OUTUBRO
      CARMEN MIRANDA POSSE. DIRECTORA E ASESORA XURÍDICA CIM SILLEDA
      SEGUNDA SESIÓN SEGUNDO DA ESO
      “RELACIÓNS FAMILIARES: CORRESPONSABILIDADE”
      MARTES 30 OUTUBRO 15:00 HORAS
      BEATRIZ ALVARELLOS GONZÁLEZ. ASESORA XURÍDICA CIM LALÍN
      TERCEIRA SESIÓN COMÚN A PRIMEIRO E SEGUNDO DA ESO
     “TRATÁMONOS BEN”
      MARTES 6 DE NOVEMBRO 15:00 HORAS
      MARÍA TERESA ROCHA BLANCO. DIRECTORA E  PSICÓLOGA CIM LALIN
   
     IES PINTOR COLMEIRO

     PRIMEIRA SESIÓN TERCEIRO DA ESO
   “ A IMAXE CORPORAL”
    MARTES 16 OUTUBRO 10:50 h-12:30 h
   ANXOS GARCÍA FIDALGO. PSICÓLOGA CIM SILLEDA
    SEGUNDA SESIÓN TERCEIRO DA ESO
   “CORRESPONSABILIDADE. USO DO TEMPO E ESPAZO”
    MARTES 30 OUTUBRO 10:50 h-12:30 h
   SESIÓN ÚNICA CUARTO DA ESO
   “ESTEREOTIPOS DE XÉNERO NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
    XOVES 25 OUTUBRO 10:50 h-12:30 h

 
“OS SABERES DIARIOS”Cando falamos dos saberes de cada día, referímonos a unha enorme rede de coñecementos que aplicamos de forma permanente na nosa vida cotiá; son saberes que se aprenden na casa, no colexio, na rúa. Case sempre por imitación e observación cara as persoas maiores. Esta actividade ten un dobre obxectivo. Por unha banda recoñecer estes saberes como imprescindibles para nosas vidas e por outra banda descubrir o valor engadido que levan en canto moduladores das relacións entre as persoas que conviven nunha casa.
Tradicionalmente foron sempre as figuras femininas quene coidaron aos e ás demais. É necesario agora transmitir esta responsabilidade a todos e a todas; é o momento de xerar actitudes nos nenos e nenas que teñan que ver co “mirar a outra persoa”, co coidado e limpeza de espazos e obxectos comúns e coa realización individuale colectiva de actividades das que toda a familia se beneficia.
A acción, dirixida a nenas e nenos do terceiro ciclo de primaria, desenvolverase no CEIP DE BANDEIRA.
 
CEIP BANDEIRA
SESIÓN 1ª.
“OS SABERES COTIÁNS. QUÉN O FAI?”
MARTES 6 DE NOVEMBRO. 11:45 H
SESIÓN 2ª.
 “A CORRESPONSABILIDADE”.
LUNS 12 DE NOVEMBRO. 11:45 H
SESIÓN 3ª.
“ORGANIZANDO AS TAREFAS”.
MÉRCORES 21 DE NOVEMBRO. 11:45 H “OBRADOIROS DE COCIÑA PARA NENAS/OS E ADOLESCENTES”


Romper cos roles asignados a mulleres e homes pola sociedade, sensibilizar pola educación en igualdade, mellorar a calidade nutricional de nenas e nenos a través da educación e conciencialas sobre a importancia de adquirir hábitos saudables, constitúen o obxectivo desta actuación.

Ademais sensibilizaremos a nenas/os e moza/os cara aos alimentos e a nosa cultura gastronómica. Animarémolos a tocar, mirar, e desmenuzar e probar sen trabas. Atoparán diversos intereses no que facemos porque todo resultaralles completamente familiar.

Os máis pequenos descubrirán o que comen e realizarán todo o proceso da receita, coa orintación das/os monitoras/es, escoitarán historias sobre a orixe dos alimentos ou probarán produtos ou.... Cada un levará á súa casa o que realizou así, esta vez, os proxenitores comerán o que elas/es cociñaron. Os/as adolescentes empezarán a ser independentes na cociña porque é unha necesidade.

 

OBRADOIRO DOS MARTES PARA NENAS E NENOSIDADE                                                                                   Nenas e nenos de 5 a 10 anos
HORARIO                                                                            Martes de 17:00 h  a 18:30 h
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES                                10 nenas e nenos
LUGAR DE DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓN          Instalacións CIM Silleda
                                                                                                Chousa Nova, 67
                                                                                                 986592037
PRAZO DE INSCRICIÓN                                                  Ata o día 11 de Outubro
DATA DE INICIO                                                                Martes, 16 de Outubro
GRATUITOOBRADOIRO DOS MÉRCORES PARA ADOLESCENTES

IDADE                                                                               Nenas e nenos de 11 a 16 anos
HORARIO                                                                         Mércores de 17:30 h  a 18:30 h
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES                             10 rapazas e rapaces
LUGAR DE DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓN       Instalacións CIM Silleda
                                                                                             Chousa Nova, 67
                                                                                             986592037
PRAZO DE INSCRICIÓN                                                Ata o día 11 de Outubro
DATA DE INICIO                                                              Mércores, 17 de Outubro
GRATUITO
Programa subvencionado pola Secretaría Xeral de Igualdade e cofinanciado polo Fondo Social EuropeoComentarios

Entradas populares de este blog

CARAPUCHIÑA VERMELLA (Versión políticamente correcta)

A MULLER RURAL GALEGA: UN RELATO DE 1890

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19 EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS