"LIBRES" APP GRATUITA AXUDA VIOLENCIA DE XÉNEROO Ministerio de Sanidade, Asuntos Sociais e Igualdade e Telefónica España, presentaron "LIBRES", unha aplicación gratuita para smartphones para facer fronte ao maltrato e axudar ás persoas que o sofren directa ou indirectamente.

"Libres" ten como obxectivos prioritarios os seguintes:

- Detectar os primeiros signos de violencia de xénero.
- Informar sobre os recursos que existen para as mulleres que sofren violencia.
- Informar sobre as medidas que poden adoptar para a súa autoprotección.
- Fortalecer ás mulleres para que poidan romper o silencio e saír do círculo da violencia de xénero.

A aplicación está dirixida principalmente a mulleres que sofren ou sufriron violencia de xénero. Tamén está destinada a calquera persoa que detecte na súa contorna unha posible situación de violencia de xénero.

A iniciativa conta co potencial das novas tecnoloxías, especialmente nun dos grupos de poboación obxectivo: as/os adolescentes e novas/os.

Todo iso dunha forma áxil, sinxela e sobre todo confidencial xa que a aplicación deseñouse para que permaneza oculta no menú do teléfono de tal xeito que ninguén máis, salvo ela mesma, saiba que dispón dunha aplicación sobre violencia de xénero.


Comentarios

Entradas populares de este blog

CARAPUCHIÑA VERMELLA (Versión políticamente correcta)

A MULLER RURAL GALEGA: UN RELATO DE 1890

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19 EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS