Entradas

Mostrando entradas de agosto, 2010

ELAS DIXERON

Imagen
SOIDADE "Nos han enseñado a tener miedo a la libertad; miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía". Marcela Lagarde

CARLA BRUNI

Imagen
UN DIARIO IRANÍ CHAMA PROSTITUTA A CARLA BRUNI "Una página web progubernamental también denunció «la imoralidad» de la primera dama francesa por apoyar a una iraní condenada a la lapidación por adulterio. El sitio Internet del grupo de prensa gubernamental de Irán denunció el lunes «la inmoralidad» de Carla Bruni , esposa del presidente francés Nicolas Sarkozy, que expresó su a poyo a una iraní condenada a muerte por lapidación en un caso de adulterios y asesinato. Al comentar un artículo del diario conservador Kayhan donde se califica a Carla Bruni-Sarkozy de «prostituta» , el sitio www.inn.ir considera que «los medios occidentales, al detallar los numerosos antecedentes de inmoralidad, confirmaron implícitamente que merece ese título». Kayhan había denunciado el sábado el apoyo de Carla Bruni a Sakineh Mohammadi-Ashtiani , condenada a lapidación por supuestamente cometer varios adulterios y participar en el asesinato de su marido, en un artículo

RESOLUCIÓN 17 DE AGOSTO DE 2010. AXUDAS E SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL PARA CENTROS E RECURSOS INTEGRAIS PARA MULLE

Imagen
LIÑA 1 Axudas económicas de apoio ao mantemento de centros de atención especializada a mulleres (centros de acollida, centros de día) nos que se ofrece asistencia básica (aloxamento, manutención) ás mulleres en situación de exclusión social e programas de apoio; para a realización de recursos integrais de axuda para mulleres en situación de risco ou en proceso de exclusión social (reclusas, exreclusas, drogodependentes), recursos integrais de apoio a mulleres en situación de especial protección (anciás soas, mulleres con discapacidade, inmigrantes pertencentes a minorías étnicas); programas de apoio e acompañamento dirixidos a vítimas de violencia de xénero; e aqueles outros que se definan para mulleres en situación de especial discriminación ou desigualdade susceptibles de inclusión no ámbito desta resolución. LIÑA 2 Axuda económica para a realización de proxectos formativos para mulleres dirixidos a súa integración laboral ou mellora da súa empregabilidade, nomeadamente destinados

900 400 273

Imagen
O TELÉFONO DA MULLERE DE GALICIA ESTÁ DISPOÑIBLE EN 51 IDIOMAS O Teléfono da Muller de Galicia, 900 400 273, dependente da Secretaría Xeral da Igualdade, está dispoñible en 51 idiomas, o que facilitará a atención personalizada a todas as persoas de orixe estranxeira que residen na nosa comunidade, e que en moitas ocasións teñen dificultades para acceder aos servizos debido ao descoñecemento do idioma. Este servizo xurde en resposta aos problemas que enfrontan as mulleres estranxeiras que viven en Galicia, un colectivo que crece cada ano e que nunha importante porcentaxe descoñece o galego ou o español, o que xenera unha necesidade de adecuación dos servizos de atención e orientación. O obxectivo é lograr unha correcta asistencia ofertando a posibilidade de que as usuarias podan requirir información e asesoramento e as profesionais que atenden o teléfono podan proporcionar eses servizos mantendo unha convers

RESOLUCIÓN DE 30 DE XULLO DE 2010, DA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

Imagen
SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE APOIO A MULLERES XESTANTES E/OU LACTANTES CON FILLAS/OS MENORES DE TRES ANOS OBXECTIVOS - Potenciar a autonomía das mulleres destinatarias das accións, proporcionándolles apoio, asesoramento e acompañamento, respecto aos recursos aos que poden optar pola súa situación persoal, económica ou social. - Favorecer a súa incorporación ao mundo laboral, posibilitándolles a asistencia a actividades de formación. ENTIDADES SOLICITANTES Entidades privadas sin ánimo de lucro que presenten un programa de apoio a mulleres xestantes e lactantes, con fillos/as menores de 3 anos, en situación de posible vulnerabilidade social e/ou laboral, dirixidas a evitar a exclusión destas mulleres a través de accións facilitadoras do seu desenvolvemento persoal, familiar e laboral. ACCIÓNS SUBVENCIONABLES A) Programas de información sobre os recursos existentes para elas e para as súas fillas/os. B) Programas de

FOLGA XERAL

Imagen