Entradas

Mostrando entradas de abril, 2013

ESTADÍAS DE TEMPO LIBRE PARA MULLERES SOAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES NON COMPARTIDAS 2013

Imagen
  ORDE DO 29 DE ABRIL DE 2013 POLA QUE SE REGULAN AS BASES PARA A CONCESIÓN DAS ESTADÍAS DE TEMPO LIBRE PARA MULLERES SOAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES NON COMPARTIDAS Finalidade A súa finalidade é facilitarlles ás mulleres que teñan fillas ou fillos menores e/ou menores en acollida exclusivamente ao seu cargo, un espazo e un tempo desligado da súa situación habitual e no cal poidan intercambiar experiencias a través da convivencia nun espazo de lecer. Requisitos   a) Ter fillas/os e/ou menores en acollida exclusivamente ao seu cargo con idades comprendidas entre os 2 e os 12 anos. b) Non convivir con parella afectiva. c) Estar domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia e, no caso de mulleres estranxeiras ter, ademais, permiso de residencia ou tarxeta de réxime comunitario, segundo o caso. d) Dispoñer dunha renda mensual que, tendo en conta todos os ingresos do conxunto da unidade familiar, dividida polo número de membros que a compoñen, non supere o

CREADORAS. MARISA MIGUELEZ

Imagen
"Un pobo é a súa cultura e as mulleres que forman parte dela" As nosas creadoras sobre a igualdade de xénero, o poder da arte, a súa responsabilidade social,  as súas fontes de inspiración...  

SABOR A CLÁSICO

Imagen
  MAGDALENAS PARA A MEMORIA "Abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios una cucharada de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior". En busca do tempo perdido, de Marcel Proust. GARAVANZOS GALDOSIANOS "Para hacer sus cálculos aritméticos el mejor momento era cuando descascaraba los guisantes en la cocina o cuando ponía los garbanzos de remojo. La costumbre obraba estos prodigios, y lo mismo era ver la señora los garbanzos y poner su mano en ellos, que se le llenaba el cerebro de números y veía claro en sus negocios". Fortunata e Jacinta, de Benito Pérez Galdós.     DUELOS E QUEBRANTOS CREMOSOS "Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos

BOLSEIR@S

Imagen
  BOLSAS MAEC-AECID 2013-2014 BOE NÚM 85 9/04/2013 OBXECTO DA CONVOCATORIA A realización dun proxecto innovador, artístico ou de investigación, por creador@s, investigador@s, restaurador@s de nacionalidade española, da Unión europea e iberoamerican@s, para @s que ademais do importe mensual da bolsa proporcionarase residencia en réxime de aloxamento na Academia de España en Roma durante os meses de concesión da bolsa. DURACIÓN E DISTRIBUCIÓN DAS BOLSAS 1 outubro de 2013 ao 30 de xuño de 2014, por trimestres naturais acumulables. Poderanse solicitar bolsas para períodos  de tres, seis ou nove meses, de acordo co tempo que se requira para a realización do proxecto. Poderanse conceder bolsas nas seguintes especialidades: Escultura Pintura Fotografía Video-creación Cine Gravado Deseño Deseño de moda Deseño gráfico e netart Arquitectura Música e musicoloxía Artes escénicas Literatura (Bolsa Valle Inclán) Cómic Estética: teoría, fi

CREADORAS. CARMEN RECIMIL

Imagen
"Un pobo é a súa cultura e as mulleres que forman parte dela"

AXUDAS PERIÓDICAS DE APOIO A MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO 2013

Imagen
ORDE DO 2 DE ABRIL DE 2013 POLA QUE SE REGULAN AS BASES PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS PERIÓDICAS DE APOIO A MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO E SE PROCEDE A SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2013 Requisitos das solicitantes a) Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica. b) Ter cesado a convivencia co agresor no intervalo temporal que comprende os doce meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude. c) Estar empadroada e residir na Comunidade Autónoma de Galicia e, no caso das mulleres estranxeiras, ter permiso de residencia. d) Carecer de dispoñibilidade de recursos económicos ou ser de contía insuficiente para afrontar unha independencia inmediata do seu agresor e/ou dispoñer dunhas rendas ou ingresos brutos mensuais iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM vixente, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. Contía das axudas 1. Se os i

CORRE, CORRE, MARY, CORRE.

Imagen

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE 3 AÑOS 2013

Imagen
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 26 de marzo de 2013 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2013 Persoas beneficiarias Aquelas persoas que teñan fillas/os menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2013 e que, durante o ano 2011, nin elas nin ningún membro da unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración polo imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigados a iso. No caso de fillas/os adoptadas/os ou acollidas/os entre o 31 de decembro de 2011 e o 31 de decembro de 2012, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data de resolución xudicial ou administrativa que a declare. Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio dos proxenitores, o beneficiario da prestación será a nai/pai que teña a custodia das/os  fillas/os, de a