Entradas

Mostrando entradas de julio, 2013

"LIBRES" APP GRATUITA AXUDA VIOLENCIA DE XÉNERO

O Ministerio de Sanidade, Asuntos Sociais e Igualdade e Telefónica España, presentaron "LIBRES", unha aplicación gratuita para smartphones para facer fronte ao maltrato e axudar ás persoas que o sofren directa ou indirectamente. "Libres" ten como obxectivos prioritarios os seguintes: - Detectar os primeiros signos de violencia de xénero. - Informar sobre os recursos que existen para as mulleres que sofren violencia. - Informar sobre as medidas que poden adoptar para a súa autoprotección. - Fortalecer ás mulleres para que poidan romper o silencio e saír do círculo da violencia de xénero. A aplicación está dirixida principalmente a mulleres que sofren ou sufriron violencia de xénero. Tamén está destinada a calquera persoa que detecte na súa contorna unha posible situación de violencia de xénero. A iniciativa conta co potencial das novas tecnoloxías, especialmente nun dos grupos de poboación obxectivo: as/os adolescentes e novas/os. Todo is

BOLSEIR@S

Imagen
  BOLSAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA TITULAD@S UNIVERSITARI@S. RESOLUCIÓN 15 XULLO 2013    Esta resolución ten por obxecto convocar, en réxime de concorrencia competitiva e de acordo con principios de obxectividade e publicidade, catro bolsas destinadas a titulad@s universitari@s na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas; dúas destinadas a titulad@s universitari@s nas áreas de Biblioteconomía e Documentación, e dúas para titulad@s universitari@s nas áreas de  Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, para formarse e levar a cabo tarefas de apoio relativas ás liñas principais de investigación no INAP. As catro bolsas para titulad@s universitari@s na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas divídense nos seguintes perfís e ámbitos de investigación en materia de Administración pública e que encaixan cos obxectivos definidos no Plan Estratéxico do INAP para os anos 2013-2015: a) Estudos territoriais (1 bolsa). b) Innovación administrativa (1 bolsa). c) Innovación

CREADORAS. ALICIA VILLAMAYOR

"Un pobo é a súa cultura e as mulleres que forman parte dela"

BOLSEIR@S

Imagen
  BOLSAS DE COLABORACIÓN DE ESTUDANTES EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS O Ministerio de Educación  convoca 2356 bolsas para promover a iniciación en tarefas de investigación dos estudantes universitarios que vaian finalizar os estudos de segundo ciclo ou de Grao ou que estean a cursar primeiro curso de Másteres universitarios oficiais. Non se concederán estas bolsas para o alumnado que estea a cursar o Proxect o de Fin de Carreira cando este non constitúa unha materia do plan de estudos. A dotación total e única da bolsa para todos os beneficiarios será de 2.000 €. Requisitos: -Seguir durante o curso 2013-2014, por ensino oficial, os estudos nos que se encontran matriculados. -Presentar un proxecto de colaboración a desenvolver dentro dalgunha das liñas de investigación en curso dos departamentos universitarios. -Prestar a súa colaboración a razón de tres horas diarias durante oito meses a contar dende a data de incorporación ao destin

MONTSERRAT SERRA E BLANCA THIEBAUT LIBERADAS

Imagen
"Médicos sin Fronteras" anunciou onte a liberación das súas cooperantes Montserrat Serra e Blanca Thiebaut, tras 21 meses de cautiverio en Somalia.  "Ambas trabajadoras humanitarias se encuentran en buen estado de salud y están a la espera de unirse con sus  seres queridos lo antes posible", sinalou a organización. As dúas mulleres foron capturadas o 13 de outubro de 2011 cerca do campamento de refuxiados de Ifo, en Dadaab (Kenia). O campamento é un dos maiores do mundo. Alí agrúpanse preto de medio millón de persoas que fuxiron de Somalia. Ignacio Cembrero / Miguel González   19/07/2013 El País

BOLSEIR@S

Imagen
  ORDE DO 8 DE XULLO DE 2013 DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR POLA QUE SE DETERMINAN AS BASES REGULADORAS E SE CONVOCAN PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS-BOLSEIRAS PARA AS RESIDENCIAS XUVENÍS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA PARA O CURSO 2013/2014. Prazas convocadas Lugo                      Centro Residencial Xuvenil LUG     4 Ourense                 Florentino L. Cuevillas                     5 Vigo                       Altamar                                           6  Requisitos das persoas solicitantes a) Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeir@ residente en España no momento da solicitude de praza. b) Ter unha idade mínima de 18 anos e menos de 30 en 31 de decembro do ano en curso. c) Estar cursando estudos universitarios nunha facultade ou escola universitaria, estudos superiores en ensinanzas artísticas ou ciclo formativo de grao superior, que admitan polo seu contido e saídsa profesionais a

A XUNTA PLEITARÁ CONTRA TODOS OS MALTRATADORES QUE MATEN ÁS SÚAS PARELLAS

Imagen
Galicia convértese na cuarta comunidade autónoma en persoarse sempre como acusación particular en todos aqueles casos de violencia de xénero con resultado de morte ocorridos en Galicia. De poñer en práctica a iniciativa ocuparase a Secretaría Xeral de Igualdade, en coordinación coa asesoría xurídica da Administración Galega. Asimismo activará de maneira inmediata un protocolo en el ámbito de los servicios sociales. La Voz de Galicia 11 xullo 2013

AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DE MULLERES 2013

Imagen
RESOLUCIÓN DO 21 DE XUÑO DE 2013, DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, POLA QUE SE REGULAN AS BASES QUE SE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES. 2013 OBXECTO Fixar as bases reguladoras de axudas económicas en favor da asociacións de mulleres e federacións constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a  participación social e a calidade de vida das mulleres galegas, a través das seguintes liñas: a) Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar gastos correntes que orixine o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e as súas federacións. b) Liña 2: promoción de accións que presten atención á investigación e á recuperación da historia das mulleres, así como á xeración de referentes e xenealoxías de mulleres, destinada a compensar gastos correntes e/ou de persoal producidos polo desenvol

CREADORAS. MARÍA JOSÉ GARCÍA FIDALGO

"Un pobo é a súa cultura e as mulleres que forman parte dela" As nosas creadoras sobre a igualdade de xénero, o poder da arte, a súa responsabilidade social,  as súas fontes de inspiración...