Entradas

Mostrando entradas de enero, 2020

SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE. AXUDAS PARA A PREVENCIÓN E O TRATAMENTO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE XÉNERO . 2020

Imagen
1 . AXUDAS DIRIXIDAS A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO QUE RESIDAN NA CA DE GALICIA E ACREDITEN INSUFICIENCIA DE RECURSOS E UNHAS ESPECIAIS DIFICULTADES PARA OBTER UN EMPREGO -AXUDA ESTABLECIDA NO ARTIGO 27 DA LEI ORGÁNICA 1/2004, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. 1.1. O importe desta axuda será, con carácter xeral, equivalente ao do SEIS MESES do subsidio por desemprego vixente. 1.2. O importe desta axuda será equivalente a DOCE MESES de subsidio por desemprego nos seguintes casos: a) Cando a vítima tivese a cargo un familiar ou menor acollido/a. b) Cando a vítima, sen responsabilidades familiares, teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%. 1.3 . O importe desta axuda será equivalente a  DEZAOITO MESES  de subsidio por desemprego nos seguintes casos: a)  Cando a vítima tivese a cargo dous ou máis familiares ou menores acollidos/as, ou un familiar e un menor acollido/a. b)  Cando a vítima te