Entradas

Mostrando entradas de agosto, 2017

SOFÍA COPPOLA: CANDO O DESEXO SUBSTITÚE AO MEDO.

Imagen
Imaxe: American Zoetrope                                            -If you could have anything in the world, what would it be?                                            -To be taken for away from here.                                              ( A sedución , Sofía Coppola)   "Cualquiera querría echarse a dormir en esa cama. La blancura de los cojines y de las sábanas hace juego con las cortinas y hasta con la luz que entra por la ventana. Hay una luz entreverada, hay una atmósfera de ensueño que lo envuelve todo y que nos hace sentir un poco confusos ante tanta quietud estudiada. Todas las conversaciones importantes ocurren entre esas cuatro paredes, a la luz de esa ventana y sobre esas mismas sábanas. A veces no hay palabras, sino caricias y silencios. Hay otra habitación, un comedor, donde la luz es mucho más tenue. Los candelabros iluminan ambos lados de la mesa donde, a la hora de la cena, ningún gesto pasa desapercibido: ni que la joven A

HABILIDADES E DESTREZAS SOCIO-COMUNICATIVAS PARA A BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPREGO

Imagen
PROGRAMA "XÉNERO E VULNERABILIDADE". CONCELLO DE SILLEDA HABILIDADES E DESTREZAS SOCIOCOMUNICATIVAS PARA A BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPREGO Plan de formación dirixido ao colectivo de mulleres en situación de vulnerabilidade, coa finalidade de maximizar as súas competencias socio-comunicativas básicas: habilidades sociais e de comunicación, xestión de emocións e o seu adestramento nas habilidades e destrezas que permitan levar a cabo unha procura de emprego activa e eficaz, así como o desenvolvemento das competencias sociais e emocionais necesarias para alcanzar a plenitude e o benestar. NÚMERO DE PRAZAS   15 PRAZO DE INSCRIPCIÓN 24 agosto-1 setembro CIM SILLEDA Chousa Nova 67 Teléfono 986592037     BLOQUES FORMATIVOS BLOQUE I.- INTRODUCIÓN Á COMUNICACIÓN Data e hora: 4 e 7 de setembro, de 11:00 a 13:00 horas. Lugar: Casa de Cultura do concello de Silleda . BLOQUE II.- ESCOITA ACTIVA Data e hora: 11 e 14 de setembro, de 11:00 a

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA CA DE GALICIA. SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE. COFINANCIADA POLO FONDO SOCIAL EUROPEO. 2017 E 2018.

Imagen
RESOLUCIÓN DO 7 DE AGOSTO DE 2017, DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA CA DE GALICIA, COFINANCIADA POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA OS ANOS 2017 E 2018.  ENTIDADES BENEFICIARIAS Entidades sen ánimo de lucro que cumpran as obrigas e requisitos exixidos nesta resolución e, de xeito particular, deben cumprir os seguintes requisitos: a) Carecer de ánimo de lucro. b) Ter o seu domicilio social en Galicia ou delegación na Comunidade Autónoma. c) Non  atoparse en ningunha das situacións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A acreditación de non estare incursas nas ditas circunstancias realizarase mediante declaración responsable da persoa representante da entidade. d) Cumprir os re

ELAS DIXERON

Imagen
10 de agosto de 1913. "A mi ilustre amigo Juan Ramón Jiménez, en muestra de honda gratitud, por haberle visto y oído reír en la memorable fecha del día 10 de agosto de 1913". Zenobia Camprubí. Os dous casaríanse o 2 de marzo de 1916.