Entradas

Mostrando entradas de enero, 2011

COUSAS DE CINE

Imagen
HOLLY "-¿Conoce usted esos días en los qué se ve todo de color rojo? -¿Color rojo? Querrá decir negro. -No, se puede tener un día negro porque una se enfada o porque ha llovido demasiado, estás triste y nada más. Pero los días rojos son terribles, de repente se tiene miedo y no se sabe por qué. En esos momentos lo único que me viene bien es ir a Tiffany,s porque nada malo me puede ocurrir allí." Desayuno en Tiffany,s

27 DE XANEIRO

Imagen
" Sabado, 20 de Junio de 1942 Para alguien como yo es una sensación muy extraña escribir un diario. No solo porque nunca he escrito, sino porque me da la impresión de que más tarde ni a mi ni a ninguna otra persona le interesarán las confidencias de una colegiala de trece años. Mi padre, el más bueno de todos los padres que he conocido en mi vida, no se casó hasta los treinta y seis años con mi madre, que tenía veinticinco. Mi hermana Margot nació en 1926 en Alemania, en Francfort del Meno. El 12 de Junio de 1929 le seguí yo. Viví en Francfort hasta los cuatro años. Como somos judíos de "pura cepa", mi padre se vino a Holanda en 1933, donde fue nombrado director de Opekta, una compañía holandesa de preparación de mermeladas. Mi madre, Edith Hollander, tambien vino a Holanda en septiembre, y Margot y yo fuimos a Aquisgran, donde vivía mi abuela. Margot vino a Holanda en diciembre y yo en febrero, cuando me pusieron encima de la mesa como regalo de cumpleños para Margo

ESQUECEÚSEME QUE TE ESQUECÍN

Imagen
En setembro pasado foi publicado un artigo no Ideal Galego escrito por Manuel Monge, no que se expresaba que na cidade da Coruña ían colocarse novos nomes de rúas. O mesmo artigo tamén menciona que das seis rúas con novos nomes non figuraba ningunha muller. Esta tratábase dunha excelente oportunidade para tomar en conta que “as mulleres son máis da metade da poboación” como di o autor, e que logo, transitan o espazo público e constrúen unha historia nunha sociedade que se empeña en excluílas. O colectivo feminino experimentou ao longo da súa historia esta sorte de “esquecementos”, aparentemente inocentes, pero que, no fondo encobren invisibilidade, falta de recoñecemento e ata omisión deliberada ante os logros das mulleres. A igualdade tamén se recoñece no espazo urbano e hoxe constitúe un deber facer que esta non caia no esquecemento. Foeminas Artigo orixinal publicado no Ideal Galego escrito por Manuel Monge pode atoparse en: http://www.memoriadacoruna.com/index.php?option=com_conten

APOIO Á EXECUCIÓN DE PROGRAMAS SOBRE IGUALDADE NO ÁMBITO UNIVERSITARIO

Imagen
RESOLUCIÓN DO 18 DE XANEIRO DE 2011, DA SECRETARIA XERAL DA IGUALDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS QUE REXERÁN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O APOIO Á EXECUCIÓN DE PROGRAMAS SOBRE IGUALDADE NO ÁMBITO UNIVERSITARIO E DOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN FINALIDADE E RÉXIME DE AXUDAS As axudas teñen por obxecto a implementación de actuacións específicas de igualdade de oportunidades no SUG, promovendo a creación e o mantemento de centros, oficinas, cátedras e unidades de xénero ou a realización de cursos e actividades específicas neste eido e nos entes de dereito público da Comunidade Autónoma de Galicia que se dediquen á investigación, sempre que os ditos programas ou actuacións se leven a cabo coa colaboración de diferentes departamentos ou áreas universitarias ou organismos de investigación. Así mesmo, por medio desta resolución convócanse estas subvencións para programas que se desenvolvan entre o 1 de outubro do ano 2010 e o 30 de setembro do ano 2011 en réxime de

GALA DO VIÑO E DA MODA

Imagen
A Secretaría Xeral da Igualdade solicitou á Fundación Oscar Pereiro e ao Concello de Vigo a retirada dos carteis publicitarios de "La Gala del vino y de la Moda", que patrocina o Concello, por considerar que utilizan a imaxe da muller de forma sexista.

AXUDAS PERIÓDICAS DE APOIO A MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

Imagen
RESOLUCIÓN DO 14 DE XANEIRO DE 2011 OBXECTO E FINALIDADE Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que rexerán a concesión de axudas económicas individuais de carácter periódico de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero. A finalidade destas axudas é proporcionarlles apoio económico ás mulleres que sofren violencia de xénero para tentar garantirlles unhas condicións suficientes de independencia económica respecto do agresor que lles posibilite dar o primeiro paso ou consolidar a ruptura dunha situación en que corren perigo. PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES Ata o 31 de outubro de 2011. CONTÍA DAS AXUDAS A contía que poderá acadar esta establécese en función das rendas e ingresos da solicitante da axuda en relación co indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) para o ano 2011, de acordo coas seguintes especificacións: 1.1. Se os ingresos da solicitante son iguais ou inferiores ao IPREM vixente: a) Con carácter xeral: 600 euros/mes.

"VOGUE PARIS"

Imagen
ESCÁNDALO POLA UTILIZACIÓN DE NENAS EN "VOGUE PARIS" "La trangresión ha caracterizado en los últimos años a Vogue Paris , la biblia mundial de la moda, que utiliza la provocación para dominar un mercado muy competitivo. Pero esta vez ha ido demasiado lejos. El número de diciembre/enero del suplemento Cadeaux publica un reportaje con tres niñas de siete años que logró agotar la edición una vez más , pero que ha desatado duras críticas en todo el mundo por el uso de las pequeñas como símbolo de provocación y sensualidad. Thylane, Lea y Prune aparecen maquilladas y peinadas como modelos en poses forzadas, ataviadas con enormes escotes, tacones de aguja y ceñidos vestidos de mujer fatal tan fuera de lugar a tan tierna edad como los modelitos de Versace, o Yves Saint Laurent diseñados para ellas, las joyas de Bulgari o Boucheron y los zapatos de Balmain o Louboutin que promocionan en la revista. En Vogue Paris se ha producido por ahora el relevo de la directora, la mítica

PROGRAMA EMEGA 2011

Imagen
RESOLUCIÓN DO 11 DE XANEIRO DE 2011, DA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS QUE REXERÁN AS SUBVENCIÓNS PARA O APOIO AO EMPRENDEMENTO FEMININO (PROGRAMA EMEGA) E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2011 FINALIDADE E RÉXIME DAS AXUDAS O obxecto desta resolución é fixar as bases reguladoras e a convocatoria pública para o ano 2011, das axudas e subvencións establecidas pola Secretaría Xeral de Igualdade, polo procedemento de concorrencia competitiva, amparados no réxime de minimis, para apoiar o emprendemento feminino e a consolidación de proxectos empresariais liderados por mulleres como medio axeitado para a súa promoción, participación e progresión no mercado laboral, a través das seguintes áreas de actuación: -Área de actuación I: apoio á posta en marcha de inciativas empresariais por mulleres en forma de primas básicas ao emprendemento, a través dunha achega económica que sirva de compensación ao esforzo económico do primeiro período de act

AXUDAS ÁS FAMILIAS NUMEROSAS

Imagen
QUE É UNHA FAMILIA NUMEROSA? E a unidade familiar formada por unha ou dúas persoas ascendentes con tres ou mais fillas ou fillos, sexan ou non comúns. E aquelas que estean formadas por: -Unha ou dúas persoas ascendentes con dúas fillas ou fillos, sexan ou non comúns, sempre e cando, como mínimo, unha filla ou fillo teña unha discapacidade ou estea incapacitada para traballar. -Dúas persoas ascendentes con dúas fillas ou fillos, sexan ou non comúns, cando ambas teñan unha discapacidade ou estivesen incapacitadas para traballar, ou cando unha delas tivese un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%. -A nai o pai separadas e separados ou divorciadas e divorciados, con tres ou máis fillas ou fillos, sexan ou non comúns, aínda que estean en distintas unidades familiares ou non vivan no domicilio conxugal, sempre que estean baixo a súa dependencia económica. -Dúas ou máis irmás e irmáns orfos de nai e de pai sometidos a tutela, acollemento ou garda, que convivan coa persoa titora, acol

O MATRIMONIO NO CÓDIGO CIVIL

Imagen
REQUISITOS FORMAIS DA VALIDEZ DO MATRIMONIO Estamos en presenza dun negocio xurídico de dereito de familia formal e solemne, cun contido imperativo fixado polo dereito positivo baseado no consentimento libremente prestado polas persoas contraentes co fin de crear unha comunidade de vida na que se asumen uns fins propios da institución familiar. É dicir, trátase dun negocio xurídico baseado na libre vontade das partes, pero a súa forma e o contido básico (p.ex. dereitos e deberes dos cónxuxes) non pode ser obxecto de contratación, vén fixado por lei por medio de normas imperativas, non dispoñibles entre as partes. A partir da Constitución de 1978, a regulación do matrimonio sufriu unha serie de modificacións normativas co fin de facer efectivo o principio constitucional de igualdade entre mulleres e homes, acompañadas doutros marcos normativos -Lei Orgánica 3/2007 de igualdade ou Lei Orgánica 1/2004, de Violencia de Xénero -que fixeron que os principios básicos do dereito antidiscrimina

GUIA DE LIBROS CONTRA A VIOLENCIA DE XENERO

Imagen
La princesa de hielo Camilla Läckberg Unha xoven escritora que regresa a súa vila á morte dos seus pais ten que enfrontarse aos pantasmas do seu pasado e aos problemas da súa vida actual. Tres mujeres fuertes Marie NDiaye Tres mulleres que loitan por sobrevivir entre Francia e Senega l e ás que a vida lles depara difíciles probas na súa condición de inmigrantes. O inferno de Marta Pascual Alapont Marta namorouse da persoa equivocada Maxina ou a filla espúrea Marcial Valladares Núñez A historia dunha violación O club da calceta María Reimóndez Para reflexionar sobre as dificultades de lograr a igualdade entre homes e mulleres. A ferida Begoña Paz Un libro de relatos que fal

NOITE DE REIS

Imagen

ELAS DIXERON

Imagen
ERROS " Nuestro gran error es intentar obtener de cada uno en particular las virtudes que no tiene, y desdeñar el cultivo de las que posee" Marguerite Yourcenar

NADAL

Imagen
ESTAS NAVIDADES SINIESTRAS " Ya nadie se acuerda de Dios en Navidad. Hay tantos estruendos de cometas y fuegos de artificio, tantas guirnaldas de focos de colores, tantos pavos inocentes degollados y tantas angustias de dinero para quedar bien por encima de nuestros recursos reales que uno se pregunta si a alguien le queda un instante para darse cuenta de que semejante despelote es para celebrar el cumpleaños de un niño que nació hace 2.000 años en una caballeriza de miseria, a poca distancia de donde había nacido, unos mil años antes el rey David. 954 millones de cristianos creen que ese niño era Dios encarnado, pero muchos lo celebran como si en realidad no lo creyeran. Lo celebran además muchos millones que no lo han creído nunca, pero les gusta la parranda, y muchos otros que estarían dispuestos a voltear el mundo al revés para que nadie lo siguiera creyendo. Sería interesante averiguar cuántos de ellos creen también en el fondo de su alma que la Navidad de ahora es una fiesta