Entradas

Mostrando entradas de agosto, 2009

SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

A Secretaría Xeral de Igualdade potenciará a participación das mulleres na vida política, económica, cultural e social, especialmente no ámbito rural. [19/08/2009] Un total de 231 asociacións e federacións de mulleres galegas colaborarán con Igualdade neste programa de actividades.A Secretaría Xeral da Igualdade, que dirixe Marta González, inicia un amplo programa de actividades destinado a fomentar as actividades as asociacións e federacións de mulleres galegas, apoiando a súa programación de actuacións, moi especialmente no ámbito rural. Este programa ten como obxectivo potenciar a participación e a presenza das mulleres na vida política, económica, cultural e social galega.Serán 231 o número da asociacións que van participar no programa.O programa estrutúrase en varios obradoiros con temáticas diversas, que de xeito sinxelo e ameno, faciliten a adquisición das aptitudes e destrezas necesarias para un mellor desenvolvemento na sociedade actual. Obradoiros para mulleres de tod

AXUDA ECONÓMICA PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO (PAGAMENTO ÚNICO)

OBXECTO E BENEFICIARIAS Regular o procedemento por concesión directa da axuda económica de pagamento único prevista no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, dirixida ás mulleres vítimas de violencia de xénero que, residindo na Comunidade Autónoma de Galicia, acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego. DOCUMENTO ACREDITATIVO DA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO - Orde de protección a favor da vítima. - Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de que a denunciante e vítima de violencia de xénero. - Sentenza condenatoria definitiva, ou definitiva e firme, que conteña medidas de protección que acrediten a actualidade da situación de violencia. REQUISITOS DAS SOLICITANTES a) Ser muller, maior de idade ou emancipada. b) Ter medidas de protección vixentes establ

PROGRAMA EMEGA 2009

PROGRAMA EMEGA FINALIDADE E RÉXIME DAS AXUDAS Apoiar o emprendemento feminino e a consolidación de proxectos empresariais liderados por mulleres como medio axeitado para a súa promoción, participación e progresión no mercado laboral a través das seguintes áreas de actuación: -Área de actuación I: apoio á posta en marcha de iniciativas empresariais por mulleres. -Área de actuación II: apoio á mellora de proxectos empresariais liderados por mulleres. BENEFICIARIAS Área de actuación I a) Mulleres que creen o seu propio posto de traballo partindo dunha situación de desemprego ou inactividade establecéndose como empresarias autónomas ou sociedades unipersonais. b) Que constitúan microempresas ou pequenas empresas baixo calquera forma societaria incluídas as sociedades civís e comunidades de bens, sempre que: -Se creen na empresa os postos de traballo de todas as socias ou emprendedoras. -Polo menos o 50%

QUIZÁS, QUIZÁS, QUIZÁS

"Ayer, en un noticiero de la tarde una mujer muy angustiada aseguraba que su hijo no era traficante, que había sido criado en el seno de una buena familia, y que siempre había sido el mejor alumno, un hijo generoso y un hombre de bien. Que, en todo caso, si se había transformado en un delincuente era por culpa de su esposa. "Esa mujer lo cambió", repetía la señora, entre llorosa y colérica, con la convicción absoluta de que su nuera era capaz de degenerar hasta el hombre más noble. Y no es la única, por supuesto. Hay una suerte de mito popular que le otorga a la mujer un halo estratega y manipulador. Sin ir más lejos, cuando un grupo de música se separa, siempre acusan a la mujer de alguno de sus miembros. Cuando un amigo deja de salir con sus pares, la responsable es la esposa que ya no lo deja. Cuando un hombre se declara en bancarrota, todos suponen que hay una novia gastadora que lo fundió. Cuando hay un deportista que no entrena hay siempre una chica en