Entradas

Mostrando entradas de mayo, 2011

A DAMA DO ARMIÑO

Imagen
A "dama do armiño", un dos catro retratos femininos de Leonardo da Vinci, pode admirarse dende mañá en Madrid, no Pazo Real, xunto ao resto da colección do museo fundación Czartoryski de Cracovia.

AXUDAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES

Imagen
RESOLUCIÓN DO 19 DE MAIO DE 2011, DA SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES E SE PROCEDERÁ Á SÚA CONVOCATORIA. ACCIÓNS E GASTOS SUBVENCIONABLES Liña 1: Consolidación do movemento asociativo 1.1. Accións subvencionables Gastos derivados do funcionamento ordinario da entidade. 1.2.Gastos subvencionables Terán a consideración de subvencionables os gastos que orixine o mantemento ou funcionamento destas entidades, entre outros: a) Aluguer do local onde se sitúe a sede social da asociación ou federación. b) Gastos de administración xeral e material funxible de oficina e ofimático, gastos de correos e outros análogos. c) Persoal administrativo contratado pola asociación. d) Obras de conservación e mantemento e pequenas reparacións que non teñan o carácter

ELAS DIXERON

Imagen

SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE AXUDAS ANPAS

Imagen
RESOLUCIÓN DO 19 DE MAIO DE 2011 DA SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES E SE CONVOCAN AXUDAS PARA A REALIZACIÓN, POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DO ALUMNADO, NOS CENTROS EDUCATIVOS DE GALICIA SOSTIDOS POR FONDOS PÚBLICOS, DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES QUE TEÑAN COMO FIN FACILITAR A CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR. Accións subvencionables 1. Poderá ser obxecto de subvención ao abeiro desta convocatoria a organización e realización de programas de actividades extraescolares dirixidas ao alumnado de educación infantil, primaria e de centros de educación especial. O programa proposto deberá desenvolverse de luns a venres e fóra do horario lectivo. En caso de non acadar esta periodicidade será necesario acreditar a realización doutras actividades que cubran as necesidades de conciliación nos días correspondentes. 2. Cada unha das actividades que formen parte do programa deberá cumprir os seguintes requisitos: a) Deberá dirixi

COCIÑA CORCHO

Imagen

REPÓQUER DE DAMAS: ELLA FITZGERALD MISTY

Imagen

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL COMO MEDIDA DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE

Imagen
RESOLUCIÓN DO 5 DE MAIO DE 2011, DA SECRETARIA XERAL DA IGUALDADE Obxecto e réxime das axudas O obxecto da presente resolución é a convocatoria e regulación do réxime de concesión de axudas económicas a aqueles traballadores que entre o 1 de setembro de 2010 e o 30 de abril de 2011 se acolleran a unha redución da súa xornada de traballo para o coidado do seu fillo/a. O outorgamento das axudas realizarase a través da modalidade de pagamento único e de forma continuada ata esgotar o crédito orzamentario consignado para estes efectos, segundo a orde de recepción de solicitudes e baixo os principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación. Persoas beneficiarias a) Homes que se acollan á redución de xornada regulada nesta resolución e sexan traballadores por conta allea, tanto da empresa privada como das administracións públicas, organismos sutónomos, entes públicos de dereito privado e empresas públicas dependentes delas, con independencia de que o seu

LETRAS GALEGAS 2011: LOIS PEREIRO

Imagen
"Tristemente convivo coa túa ausencia sobrevivo á distancia que nos nega mentres bordeo a fronteira entre dous mundos sen decidir cal deles pode darme a calma que me esixo para amarte sen sufrir pola túa indiferencia a miña retirada preventiva dunha batalla que xa sei perdida resolto a non entrar xamais en ti pero non á tortura de evitarte". Pincha aquí pra ver MUNDO LOIS Trátase un espectáculo baseado en textos do poeta monfortino e dirixido por Lino Braxe , con escenografía audiovisual de Manu Paz e Antón Reixa , e a banda sonora de Alexandro González. MUNDO LOIS xorde da idea de Antón Reixa, amigo persoal do autor Lois Pereiro, a quen se lle adica o día das Letras Galegas, de elaborar un espectáculo escénico cun importante peso audiovisual que universalice, non só a través da palabra senón tamén da imaxe, a obra po

Soberano é cousa de homes

Imagen

MOTEIRAS VINTAGE

Imagen

eticolmeiro contra a violencia de xénero

Imagen