AXUDAS ECONÓMICAS ÁS FAMILIAS NUMEROSAS DE GALICIA PARA ESTADÍAS DE FIN DE SEMANA NAS ESTACIÓNS DE MONTAÑA


CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. ORDE DO 17 DE XUÑO DE 2016 POLA QUE SE CONVOCA O PROCEDEMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS ÁS FAMILIAS NUMEROSAS DE GALICIA PARA ESTADÍAS DE FIN DE SEMANA NAS ESTACIÓNS DE MONTAÑA SITUADAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA PARA O ANO 2016.

Tipo de axuda

As axudas convocadas teñen como finalidade sufragar parte dos gastos das ditas estadías e consisten nunha subvención de 35 euros por persoa e estadía de fin de semana para os e nenas de 12 anos ou mási e adultos, e de 37,5 euros para os menores de 12 anos.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as familias numerosas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos das persoas beneficiarias

1. Que a persoa solicitante forme parte dunha unidade familiar considerada como numerosa.
2. Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Que o título de familia numerosa estea en vigor na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.
4. Que a renda per cápita da unidade familiar non supere os 10.500 euros anuais.

Plazo para a presentación da solicitudes

Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde no DOG.   
 DOG núm. 125 Luns, 4 de xullo de 2016 

Comentarios

Entradas populares de este blog

CARAPUCHIÑA VERMELLA (Versión políticamente correcta)

A MULLER RURAL GALEGA: UN RELATO DE 1890

PAZ GARCÍA-PORTILLA GONZÁLEZ. ÚNICA CATEDRÁTICA DE PSIQUIATRÍA EN ESPAÑA